Partiets styrelse 2022

Ordförande: Ruth Johannesson
Vice ordförande: Jonny Pettersson.

Sekreterare: Kjell Örtlund
1:e
vice sekreterare och IT-stöd: Albin Dyberg
2:e vice sekreterare och IT-stöd: Anders Karlsson.

Kassör: Gerd Wallentin.
Vice kassör: Bo Eriksson.
Ledamot: Jan E Jansson.

 

 

Våra politiker

Kristina Adolfsson

             Ledamot, Revisionen

 

Albin Dyberg

             Ledamot, Samhällsutvecklingsnämnden

             Ersättare, Kommunfullmäktige

 

Curt Ekvall

             Ersättare, Kommunfullmäktige

 

Zarita Ekvall

             Ledamot, Utbildningsnämnden

             Ersättare, Valnämnden

 

Bo Eriksson

             Ersättare, Kommunfullmäktige

             Ersättare, Kommunstyrelsen

 

Aida Hallaci

             Ersättare, Samhällsutvecklingsnämnden

 

Jan E Jansson

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ersättare, Bygg- och miljönämnden

 

Rut Johannesson

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ledamot, kommunstyrelsen

             Ledamot, Kommunstyrelsens allmänna utskott

             2:e vice ordförande, Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

             2:e vice ordförande, Kommunstyrelsens näringsutskott

             2:e vice ordförande, Kommunstyrelsens personalutskott

             Ledamot, Krisledningsnämnden

 

Lise-Lotte Jonasson

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ledamot, Kommunstyrelsen

             2:e vice ordförande , Socialnämnden

             2:e vice ordförande , Socialnämndens arbetsutskott

             2:e vice ordförande , Socialnämndens socialutskott

             Ersättare, Kommunstyrelsens allmänna utskott

             Ersättare, Kommunstyrelsens personalutskott

             Ersättare, Krisledningsnämnden

 

Kerstin Jonsson

             Ersättare, Socialnämnden

 

Monica Karlsson

             Ledamot, Valnämnden

             Ersättare, Socialnämnden

 

Anders Karlsson

             Ledamot, Samhällsutvecklingsnämnden

             Ersättare, Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

             Ersättare, Kommunfullmäktige

 

Malin Karlsson

             Ledamot, Socialnämnden

             Ersättare, Socialnämndens socialutskott

             Ersättare, Kommunfullmäktige

 

Stefan Kristoffersson

             Ersättare, Bygg- och miljönämnden

 

Ing-Britt Lage

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ledamot, Bygg- och miljönämnden

 

Bo Larsson

             Ledamot, Räddningsnämnden

 

Alf Mårtensson

             Ledamot, Bygg- och miljönämnden

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ersättare, Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

 

Åke Nyberg

             Ersättare, Utbildningsnämnden

 

Johnny Petersson

             Ledamot, Samhällsutvecklingsnämnden

             Ledamot, Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ersättare, Kommunstyrelsen

             Ersättare, Kommunstyrelsens näringsutskott

 

Fredrik Svalin

             Ersättare, Samhällsutvecklingsnämnden

 

Curt Vang

             Ledamot, Kommunstyrelsen

             Ledamot, Utbildningsnämnden

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ersättare, Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

 

Gerd Wallentin

             Ledamot, Socialnämnden

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ersättare, Socialnämndens arbetsutskott

 

Martina Örnek

             Ersättare, utbildningsnämnden

 

Kjell Örtlund

             2:e vice ordförande, Demokratiberedningen

             Ledamot, Kommunfullmäktige

             Ersättare, Kommunstyrelsen

Överst: Kerstin Jonsson, Kristina Adolfsson, Bo Eriksson, Majvor Lagerstedt, Curt Vang,

Lise- Lotte Jonasson, Jan Erik Jansson, Monica Karlsson.


Mitten: Anette Josefsson, Barbro Carlsson, Jonny Petersson, Aida Hallaci, Malin Karlsson,

Albin Dyberg, Curt Ekvall, Bo Larsson, Ruth Johannesson.


Nederst: Britt- Marie Fisk, Kjell Örtlund, Alf Mårtensson, Gull- Britt Jacobsson,

Ing- Britt Lage, Anders Karlsson, Gerd Wallentin, Zarita Ekvall, Göte Uveborn.