Barbro CarlssonHej. Jag heter Barbro Carlsson och bor i Anderstorp tillsammans med maken Conny. Vi har två söner och fyra barnbarn och ett litet barnbarnsbarn som förgyller livet.
Min plats på kommunfullmäktigelistan är nr 26.

Jag är utbildad sköterska i psykiatri och är även utbildad till äldreomsorgsföreståndare och biståndshandläggare. Jag har under åren kompletterat min utbildning med olika kurser vid Högskolan. Mitt yrkesverksamma liv har jag tillbringat i Gislaved kommun under drygt 35 år i olika chefsposter. Bl.a ansvarade jag för uppbyggnaden av Biståndsavdelningen, som idag är i fokus.

Under flera år har jag varit aktiv inom Diakonin i Svenska kyrkan och jag var med om att bygga upp Gentjänsten.

Jag har alltid känt ett socialt rättvisepatos och har känt stolthet över det vi byggde upp. Under min tid som chef för Biståndsavdelningen upplevde jag att förtroendet och dialogen med politiker alltid fungerade bra.

Biståndsenhetens mål är att biståndsbedömningen genomförs på ett rättssäkert sätt och att utredning och beslut sker skyndsamt. Tjänstemännen ska försvara de äldre och sjukas rättigheter mot politiker som ofta tänker i pengar. Politikernas nuvarande beslutade riktlinjer är inte medmänskliga. En person ska inte behöva uppleva fara för sitt liv innan ett vård- och omsorgsboende beviljas. Biståndsenheten får ta emot mycket kritik när ansökningar blir avslagna och medborgarna tappar förtroendet. Vi kräver GENERÖSARE BISTÅNDSREGLER samt att en konstruktiv dialog mellan tjänstemän och politiker återupprättas.

Vi vill öppna upp tomma vårdbostäder. Utskrivningsklara måste skyndsamt beredas plats på korttidsboende eller annat boende. Det finns risker för hälsan vid kvarliggande på sjukhus. Ingen vill uppta plats för akut sjuka eller att kommunen betalar miljonbelopp till regionen.

Min förhoppning är att vår kommun åter ska vara bäst i vård och omsorg med högsta kvalitet. Sist men inte minst ”Råden för pensionärer och funktionshindrade” ska utvecklas.

Tycker du som jag, rösta på Medborgarpartiet!