Jan E Jansson

Mitt namn är JanE Jansson, jag är född och uppvuxen i Anderstorp. Gift och har två barn och sex barnbarn.
Jag ställer upp för Medborgarpartiet eftersom jag tycker
deras politik stämmer för mig.
En öppen tvärpolitisk politik stämmer för mig.
Politiken ska vara öppen och tillgänglig, för att nå alla samhällsgrupper.

Jag trivs med att vara på resande fot och reser gärna. Jag har haft förmånen att få leva ett rikt liv, ett liv fullt av liv och rörelse,

där jag fått möta många människor i deras miljöer.

Jag är tekniker i botten (sedan generationer tillbaka) och har i min profession arbetat med verktygstillverkning, konstruktion, Marknadsföring/ försäljning, Lobbing och som Konsult.

Jag har arbetat med många olika företag, företag i olika storlekar får 100 till 1000 tals anställda och på många olika nivåer inom företagen.

I mitt jobb har jag rest och sett mycket i Europa och USA. Jag har bott i Jönköping, Göteborg och Anderstorp, vilket varit min bas de senaste 45 åren.
Är medlem i Equmeniakyrkan och har varit aktiv inom
scouting i många år, var med om att starta en ny scoutkår i Göteborg.

Är van att arbeta flexibelt på alla nivåer, från operatören på golvet till direktörerna i koncernledningen.


Jag har tyvärr sett hur man successivt monterat ner
välfärden i vår kommun, vilket ger en stor otrygghet hos våra medborgare.

Detta måste förändras !!!


Vi inom Medborgarpartiet vill värna om alla medborga
re, i synnerhet de svaga i samhället. De verksamheter som ansvarar för Barn,

Vård och omsorg måste prioriteras.
Vi måste möta de behov som finns i vår kommun,
inte stänga ner verksamheter. Medborgarna måste ges möjlighet att bo kvar på de orter där de har bott.
Skola, Vård och omsorg måste på ett särskilt sätt prioriteras
och lyftas fram på ett positivt sätt och få rätt resurser.
Vi måste göra vår kommun mer attraktiv och ligga på den
övre halvan, när man jämför landets kommuner och inte som idag, på den nedre halvan.
Vi ska arbeta för att folk och industrier flyttar till vår
kommun, inte ifrån kommunen.

Rösta på Medborgarpartiet i Gislaved !