Kjell Örtlund

Presentation av kandidat nr 2 på Medborgarpartiets lista vid valet till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 11 september.
Jag heter Kjell Örtlund och bor i Reftele. Änkling sedan 2015. Jag har barn och barnbarn spridda över södra Sverige. Engagerad i miljörörelsen. Utbildning från Göteborgs universitet. Tidigare VD för Wulkan Data AB, ett företag i Anderstorp som utvecklade affärssystem åt tillverkningsindustrin i Skandinavien. Därefter konsult hos SYSteam/Evry i Anderstorp inom effektivisering och kvalitetssäkring av industriföretagens processer genom IT-lösningar.
 
Eftersom jag i många år arbetat med att få företag och organisationer att fungera bättre är det med sorg och förtvivlan jag ser att min egen kommun leds och styrs katastrofalt dåligt. Man klarar inte att införa fungerande budgeteringsrutiner. Faktureringsrutiner och löneutbetalningsrutiner har präglats av kaos. Den ekonomiska kontrollen har i flera år varit farligt bristfällig.
 
Jag vill som kommunpolitiker verka för att återinföra ett verklighetsförankrat budgetarbete. Dagens ”önsketänkande” är oacceptabelt. Dessutom måste fungerande processer för kontroll och uppföljning etableras. Det innebär att kommunens styrmodell måste revideras. Detta arbete bör till största delen utföras i projektform av personer i förvaltningarna som väl känner verksamheten.
Slutligen vill jag betona vikten av att vi i kommunen tar hand om varandra. Vi måste se till att vård och omsorg fungerar bra så att även äldre och sjuka kan känna trygghet. De senaste årens obarmhärtiga nedrustningsiver måste stoppas. Det är inte acceptabelt att kommunen redovisar ett överskott på långt över 100 miljoner kronor samtidigt som man vägrar låta oroliga 95-åringar få hyra ett rum på ett äldreboende. Här kommer jag att kämpa för en förändring till det bättre.
 
Rösta på Medborgarpartiet i kommunalvalet oavsett vilket riksdagsparti du väljer. Riksdagspartiernas representanter i Gislaveds kommunledning verkar ju köra sitt eget race långt från invånarnas önskemål och behov. Och det konstiga är att man inte ens följer sina moderpartiers syn på hur skola, vård och omsorg ska klaras på ett bra sätt.
Om vi får många platser i kommunfullmäktige har vi möjlighet att rätta till det mesta av de bedrövligheter som är signum för dagens kommunledning. Rösta för en ljusare framtid den 11 september.