Gull-Britt Jakobsson

Jag heter Gull-Britt Jakobsson och bor i Gryteryd, sedan 1966.
Född i Masthugget i Göteborg , men uppväxt i Östra Göteborg.
Jag har haft sociala uppdrag för Göteborg och Stockholms kommuner.
Har också arbetat som soc.handläggare på statens inv.verk, som nu heter migrationsverket.
Träffade väldigt många människor med traumatiska upplevelser.
Har också varit politiskt aktiv, främst inom socialnämndens område i väldigt många år.
Där lärde jag mig väldigt mycket om människor i olika utsatta situationer , som jag fortfarande har nytta av .
Det är år som jag mer än gärna skulle vilja ha tillbaka.
Då kändes det som om kommunen blomstrade, inom alla områden.
På den tiden hade vi ett fantastiskt samarbete med dom olika tjänstemännen och om vi märkte att nåt konto skenade iväg, så kunde vi direkt få reda på varför och om det var nödvändigt, äska mer pengar till just det kontot.
Vi hade också mycket kontakt med kommunens medborgare och många bra diskussioner .
Idag känns det som det mesta har spårat ut och som våra skattepengar inte används på rätt sätt.
Det behövs en förändring i den kommunala verksamhetens budget .
Det är folkets skattepengar och dom ska användas på ett respektfullt sätt.
Därför finns jag med på Medborgar-
partiets lista.
Så önskar du en förändring i Gislaveds kommun , så ska du rösta på oss.