Malin Karlsson

Hej!

Mitt namn är Malin Karlsson, jag står med på medborgarpartiets lista.

Jag bor i Anderstorp, tillsammans med min make och vår lilla hund Maja. Jag har 3 vuxna barn och 4 barnbarn som jag älskar att spendera min lediga tid med.
Jag har arbetat inom äldreomsorgen i många år och älskar mitt arbete. Jag brinner för de äldre och för att de ska få en god, trygg och stabil omsorg med närvarande undersköterskor som trivs på sitt jobb.
Under flera år har jag sett hur man sparar in allt fler och fler resurser, inte bara inom äldreomsorgen utan även inom barnomsorgen. Fler resurser försvinner, däremot ökas kraven och belastningen på de eldsjälar som står stadigt kvar. De som drabbas blir våra viktigaste medborgare, de äldre och våra barn och barnbarn.
Det här kan inte fortsätta längre, alla dessa neddragningar drabbar ALLA i vårt samhälle. Men främst våra pensionärer, de med missbruksproblematik eller med annan problematik som gör dem extra utsatta i samhället. Vi måste arbeta fram en kommun som tar hand om ALLA kommunens medborgare, vi måste se förändring och det är nu!