Lise-Lotte Jonasson

Hej!
Jag heter Lise-Lotte Jonasson och mitt namn finns på plats nummer fem på Medborgarpartiets lista i höstens Kommunfullmäktigeval.
 
Jag bor på Skogsfors, i Öreryd, tillsammans med min man Håkan och vår jämthund Sigge. Vi har två söner med respektive som bor på annan ort. Jag är yrkesverksam och arbetar på Hälsohögskolan i Jönköping som docent inom hälsa och vårdvetenskap.
I arbetet är jag mest involverad i distriktssköterskeutbildning samt forskning med flera projekt på gång. Har även ett uppdrag åt Karlstads universitet där jag utbildar chefer i äldreomsorgen.
 
På fritiden är jag engagerad i Equmeniakyrkan och är ordförande i den lokala församlingen.
 
I mitt yrkesverksamma liv har det centrala varit vård i olika sammanhang och framför allt vården för äldre personer. Har erfarenhet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg genom att ha haft olika befattningar. Mitt intresse både inom arbetet, utbildning, forskning och utvecklingsarbeten är vården av och för äldre, frågor om bemötande, ledarskap och förbättringskunskap.
 
Jag har erfarenhet av att ha haft olika förtroendeuppdrag i Gislaveds kommun och Region Jönköpings län för Kristdemokraterna. Jag slutade med politiska uppdrag då jag skrev fram min avhandling som handlar om vad som sker i vårdmöten med en äldre person, anhöriga och vård och omsorgspersonal. Fokus i avhandlingen var frågor om den etiska värdegrunden.
 
Jag vill nu engagera mig politiskt igen och framför allt inom områden där jag har bäst kunskap nämligen vården och omsorgen för våra äldre i Gislaveds kommun.
Så rösta på Medborgarpartiet i höstens val. Vi arbetar för en välfungerande vård och omsorg.