Kerstin Jonsson

Hej, mitt namn är Kerstin Jonsson, jag är född i Jönköpings Kommun men flyttade till Hestra för
drygt 50 år sedan. Min man och jag drabbades av gröna vågen och ville bo på landet. Det privata
sjuk-och rehabiliteringshemmet Furuhill blev vår nästa arbetsplats och vi drev detta i drygt 25 år.
Jag är änka sen flera år, har 3 barn och 10 barnbarn,(=livets krydda). På fullmäkigelistan har jag nr 21.
Mitt yrke har varit sjuksköterska med sjukvårdslärarutbildning och jag har undervisat
sjuksköt.stud. på nuvarande universitetet i Jönköping före flytten till Hestra.
Att arbeta tillsammans med kollegor och övrig personal för att kunna ge god kunskap, en effektiv, kärleksfull vård till våra vårdtagare har alltid varit mitt motto.
Jag har mött mycket människor i olika situationer under mitt långa arbetsliv, 28 år som nämndeman
i Göta Hovrätt, ett flertal år som ledamot i socialnämnden och styrelseuppdrag i min
hemförsamling, Ekumeniakyrkan. Detta ger beprövad erfarenhet byggd på vetenskap.
I vår kommun har det också varit ett signum för kommunens verksamhet, men tyvärr efterfrågas det inte lika mycket längre.
De 5 sista åren kan många medborgare vittna om att servicen försämrats i kommunen speciellt inom våra kärnverksamheter. Ständiga besparingar inom vård och omsorg, barn och utbildning, har lett till att vi som kommun har tappat status som en välmående, framstående och trygg kommun.

Efter pensionering hade jag förmånen att under flera perioder undervisa personalen vid ett
missionssjukhus i Ecuadors regnskog samtidigt som jag var delansvarig i ett forskningsprojekt om diabetes och livsstil hos 70 indiankvinnor i små djungelbyar. Trots olika förutsättningar i i-land och u-land finns mycket gemensamt hos oss alla.
Vi behöver se till hela människan, behovet av att bli sedda och lyssnade på. Våra basala behov utgör grunden för ett gott liv hos alla barn och äldre.
Där har vi i kommunen ”backat” var finns tiden och kvalite`n? Det finns mycket för oss att göra, mer resurser för förebyggande arbete. Nu är det dags att vi efter 5 ”dåliga år” tar tag i detta.

Medborgarpartiet vill se en fullgod bemanning inom kärnverksamheterna med kompetens, vilket
ger kvalite och mindre kostnader.