Kristina Adolfsson

Jag heter Kristina Adolfsson och står på Medborgarpartiets lista för val till kommunfullmäktige Gislaveds kommun.

Jag är född i Varberg 1955, flyttade till min man 1985 till gården Bro i Broaryd.
Har 2 barn tillsammans och ett barnbarn.
Sonen tog över gården 2012 och då flyttade min man o jag till en villa i Broaryds samhälle.

Har arbetat som sjuksköterska sedan 1975 , vidareutbildningar i
medicin/kirurgi, distriktssköterskeutbildning och studenthandledning.
Arbetat med dessa specialiteter på olika orter och befattningar, både dag och natt, I särskilt boende och hemsjukvård.

Mina intressen förutom familj och vänner är, trädgård, handarbete, väntjänst och kyrklig verksamhet.

Jag har arbetat de sista 33 åren i Falkenbergs kommun som sjuksköterska och mest med äldre, personer med demenssjukdom och multisjuka personer.

Haft föräldrar i behov av hemtjänst och till sist, plats på särskilt boende.

Har fått kämpa med detta som visade sig bli dom bästa åren,
både för mig som enda barn och mina föräldrar.
Har varit med om både hög och lågkonjunktur genom åren och vad det inneburit för vård och personalbemanning.

Så som det ser ut idag med nedmontering, har jag aldrig varit med om.
Försämringar för personal med dåliga scheman, minskning av omsorgsnära personal, omorganisationer som gjort flexibiliteten mindre, minskning av platser på särskilt boende, för få korttidsplatser.

Konsekvens:
Patienter ligger kvar på sjukhus, detta leder till lidande och ekonomiska förluster.

Jag vill känna att Alla, var du än bor i kommunen:
Ska ha trygghet och kunna veta att du får ett bra äldreboende, skola och att det finns upplåten mark för industri och tomter för byggnation av boende, även på dom små orterna, Så att industrin och samhällena kan utvecklas på alla sätt.
Om du tycker som Jag,
Så rösta på Medborgarpartiet till Gislaveds kommunfullmäktige , I valet 2022.