Bo Eriksson

Jag heter Bo Eriksson och står som nr.11 på Medborgarpartiet i Gislaveds vallista till kommunfullmäktige.
Jag bor i Burseryd tillsammans med min fru Birgitta. Där föddes jag 1953 och där har jag vuxit upp.
Vi har två barn och fem barnbarn.
Jag har under mitt yrkesverksamma liv arbetat med försäljning mot industrin. Jag började på Burseryds Bruk 1973 med att sälja bandstål, sedan fortsatte jag inom förpackningsindustrin på ett internationellt företag Cyklop AB 1983 – 2013.
Mitt jobb har inneburit många resor i Sverige och världen över, vilket har gett mig ett stort kontaktnät både nationellt och internationellt.
Från 2014 driver jag ett företag (BMD Trading AB) tillsammans med min son. Vi köper och säljer begagnad industriutrustning, och ger därigenom nytt liv till maskiner och annat som annars riskerat att skrotas. Vi håller till i Burseryds Träindustris gamla lokaler vilka vi har haft förmånen att kunna renovera från ett tämligen dåligt skick
Jag har ett stort motorintresse och spelar även golf sedan 35 år tillbaka. Till vår stora glädje umgås vi mycket med både barn och barnbarn.
Anledningen till att jag ”på gamla dar” vill engagera mig i kommunpolitiken för Medborgarpartiet är den klara försämring, på många plan, som vi nu kan se. Jag tänker främst på socialnämndens underbudgetering, risken för nedläggning av väl fungerande vårdboenden, den stora personalomsättningen bland chefer samt misshushållning av kommunala medel.
För mig är det viktigt att man som politiker håller ”örat mot marken” och inte sluter sig i någon politisk bubbla.
Jag känner mig hedrad att få kandidera för Medborgarpartiet tillsammans med ett mycket kompetent gäng, vilket kan göra en stor skillnad om vi får din röst.