Albin Dyberg

Hej!
Jag heter Albin Dyberg, är 44 år och bosatt i Smålandsstenar. jag har bott här största delen av mitt liv förutom några år när jag studerade till utvecklingsingenjör på högskolan Halmstad. Nu arbetar jag som utvecklingsingenjör på EAB AB i Smålandsstenar som är ett av kommunens största företag.
Som barn växte jag upp på villaområdet Bananen i Smålandsstenar som i min mening var en riktig idyll att växa upp på. Det vimlade av barn i alla kvarter. Folk flyttade in i sina nybyggda hus på löpande band. Det sjöd av energi och framåtanda! Folk engagerade sig i samhället, i skola, föreningar och allt man kan tänka sig. Det fanns en stark framtidstro och många ville vara med och bygga upp samhället.
Hemma var det i politiken det stora samhällsengagemanget låg så politik är något som alltid funnit med som en självklarhet för mig genom livet. Jag har alltid tyckt att det är intressant med samhällsbyggnad men det är först nu jag bestämt mig för att engagera mig i den.
Styret vi har nu i kommunen och har haft ett tag har inte klarat av att hålla i taktpinnen. De har brutit ner den egna organisationen genom nedskärningar, otaliga omorganisationer, svaga eller obefintliga direktiv som man inte ens följer upp. De ger personal små möjligheter att utvecklas och driva sina verksamheter framåt. Som väl är så är det inte de styrande politikerna som äger vår kommun utan det är vi medborgare. Nu är det dags att vi byter ut politiker och låter andra ta taktpinnen!
Vi måste böja satsa och investera i oss medborgare!
Vi måste börja bygga kommunen underifrån. Vi vill satsa på vår personal längst ut i organisationen. Ge dem möjligheten och verktygen att utvecklas. Får vi en stabil grund att stå på följer organisationen ovanför med. En stabil grund gör att organisationen ovanför inte behöver växa för att klara av att hantera problem och nödlösningar som är en följd av dålig styrning, svaga direktiv och en nedbruten organisation.
Barnen är vår viktigaste tillgång! Kommunens skolor är rankade på plats 270 av 290 och duger inte om vi skall utvecklas. Att satsa på skola och förskola är vår främsta långsiktiga investering där varje satsad krona betalar sig senare. Skall näringsliv och kommun kunna få en positiv utveckling måste skolan kraftigt förbättras. Vi måste ge våra barn rätt förutsättningar med krafttag hos personalen i förskola och skola.
Planarbeten måste förnyas och tas fram för samtliga samhällen så att näringslivet som är vår stöttepelare kan få möjlighet att gro och utvecklas.
Kommunens Fastigheter måste skötas och underhållas.
Äldrevården har blivit så dålig att det är rena besparingen att investera i den. Nu har vi tomma rum och lokaler, nödlösningar som kostar mycket och en organisation som knappt vet vad de skall göra pga. dåliga direktiv som socialnämnden inte ens själva vet vad de innebär.
Vi kan omöjligt bli en attraktiv inflyttningskommun igen om vi inte bygger upp samhället den egna organisationen igen.
Det är ingen som flyttar in i ett fallfärdigt hus bara för att det finns en pool utanför. För att bli en attraktiv inflyttningskommun måste vi bygga upp och utveckla kärnverksamheterna där alla med medborgare kan känna trygghet och samhörighet.
Vill och vågar vi medborgare satsa på oss själva finns alla möjligheter att utveckla Gislaveds kommun!
Vi vill ta Gislaveds kommun in i framtiden!
Rösta på medborgarpartiet!