Ing-Britt Lage

Jag heter Ing-Britt Lage, bor i Skeppshult. Jag är gift, har tre söner, 8 barnbarn. Efter skolan arbetade jag ett par år i affär, sedan har jag varit industriarbetare på lite olika företag.
Jag har bl.a. kört truck, packat spik på dåvarande Skeppshults Bruk. Har arbetat på Tenzo. Mitt sista arbete var på Stolab i Smålandsstenar. Har varit fackligt engagerad.
För närvarande är jag ordförande för PRO Smålandsstenar.
Mitt intresse för politiken började nog när jag läste om politikernas vidlyftiga resor när Malin Aronsson var KD i kommunen. Almedalen, Kiruna, Bryssel, konsulter för stora belopp.
Jag tycker att alla människor skall behandlas lika, avskyr orättvisor.
Jag anser att alla som kan arbeta skall göra det.
Företagen har efterfrågat arbetskraft.
För att arbeta inom bl.a. hemtjänst måste man kunna prata svenska för att undvika missförstånd.
Personalen inom vård och omsorg, hemtjänst måste bli mer delaktig när det gäller schemaläggning. Inga delade turer.
Förenkla istället för att krångla till saker.
Inte mer chefer än som verkligen behövs.
Ju mer involverad jag blir desto fler missförhållanden kommer fram.
Vi måste arbeta för att Gislaveds kommun skall bli en kommun där man blir sedd, lyssnad på.
Framförallt en kommun som man kan lita på!
Vi i Medborgarpartiet lovar att vi skall göra allt vi kan för att förbättra kommunen för alla medborgarna.