Britt-Marie Fisk

Jag heter Britt-Marie Fisk är 69år gift med Christer sedan 51 år tillbaka.

Vi har 7 barn och 22 barnbarn, alla är inte biologiska men även de som kommit in på köpet tillhör vår fantastiska familj och är lika älskade.

Jag flyttade hit från Svenljunga 1970 till en välmående kommun som bara blev bättre och bättre. Vår familj har alltid levt i skuggan av sviterna av Christers handikapp efter en olycka 1964.

Det har varit tufft många gånger men det har gjort oss starka och sammansvetsade.Men med åren har vi märkt mannen och jag hur välfärden nedmonteras och försämras.

Skola, vård och omsorg, ja allt och synen på den svaga är katastrofal. Alla måste passa in i fyrkanten för att duga och alla gör inte det och där måste det ske en stor förändring.

Det vi är mest rädda för som lite äldre och dessutom med mannens handikapp i bakgrunden är att rätten att få bestämma över våra liv som bara krymper ju skörare vi blir och där måste det ske en stor förändring. Som ung och mitt i livet glömmer man bort att förr eller senare blir vi äldre och dessutom kanske i behov av massor av vård och omsorg .Vi måste låta människor ha mer makt över sina egna liv även när man är äldre och skör. Man ska inte behöva leva i en kappsäck i livets slutskede.

Därför väljer jag medborgarpartiet.

,