Samhällsbyggnad

Vi ska ligga steget före och bedriva ett framsynt planarbete för industrins bästa och för attraktiva boenden i hela Gislaveds kommun.

Vi ska trycka på, Länstrafiken och Trafikverket, så vi får bättre kommunikationer. Vi skall se till så att Järnvägen Halmstad- Nässjö utvecklas och elektrifieras.

Vi tillåter inte att kommunala fastigheter står oanvända och
misskötta.

Vi vill lyfta fram våra vackra sjöar och vattendrag för ett rikare friluftsliv.

Vi vill lyxa till det och låta våra barn i skolan och våra äldre på boenden få äta närproducerat och närodlat. Det stimulerar det lokala jordbruket, är bra för miljön och ökar vår lokala beredskap i kris.

Vi är positiva till en ny stor badanläggning och en publikhall. Vi anser att vi behöver få med oss lokala medfinansiärer för att anläggningarna skall bli fullvärdiga och attraktiva.

Sedan årsskiftet 2022/2023 så har Medborgarpartiet tre ledamöter (av totalt 15) i Samhällsutvecklingsnämnden. Vi har även två ledamöter i Bygg- och miljönämnden.
Detta innebär att vi nu har en bra insyn och kan jobba för att påverka inriktningen så mycket som möjligt från vår oppositionsställning.