Kommunledning och demokrati

   • Gislaveds kommun har alla förutsättningar att vara en attraktiv kommun.

   • Vi skall återupprätta förtroendet för Gislaveds kommun.

   • Man ska kunna lita på Gislaveds kommun.

   • Gislaveds kommun ska inte vara sämst i alla jämförelser med andra kommuner.

   • Vi ska kunna känna stolthet över vår kommun.

   • Vi skall öka kvaliteten på den kommunala servicen.

   • Man ska kunna vara trygg med att man får en god service när man behöver den.

   • Vi ska styra och leda kommunen genom att göra upp konkreta planer och sätta tydliga mål och delmål och följa upp dem.

   • Vi ska sluta önsketänka fram budgetar och istället lyssna på personalen och behoven ute i verksamheterna.

   • Vi ska bygga kommunen underifrån och inte uppifrån. Man ska bygga en god grund innan man lägger takpannor.

   • Sunt förnuft skall råda.

   • Vi ska lyssna på medborgarna.

   • Medborgarpartiet skall införa en Medborgarombudsman som du kan ringa eller skriva till.

   • Vi skall regelbundet ha öppna möten med medborgarna.

   • Vi skall införa medborgarförslag till fullmäktige.

   • Vi vill införa en medborgarkultur som bygger på tillit.

Sedan årsskiftet 2022/2023 så har Medborgarpartiet tre ledamöter i Kommunstyrelsen.
Därmed har vi nu möjligheten att driva våra ståndpunkter aktivt för att kunna påverka kommunens ledning.
Vi har även en 2:e vice ordförande i Demokratiberadningen, som jobbar med att förbättra kommunikationen mellan medborgare och kommunen.