Ruth Johannesson

Hej! Jag heter Ruth Johannesson och står som förstanamn på Medborgarpartiets lista i höstens Kommunfullmäktigeval.

Jag bor vid sjön Bolmen i Sporda, Källerudd tillsammans med min make Stefan och Engelska springer spanielhunden Noise. Jag är pensionerad Sjukgymnast och har jobbat största delen av mitt liv i Gislaveds Primärvårdsområde. Stefan är Fd lantbrevbärare. Vi har tillsammans en bonusfamilj med 5 barn och 8 barnbarn.
Jag har erfarenhet av att ha haft förtroendeuppdrag i Gislaveds kommun och har bl a suttit med i Kommunstyrelsen och har även varit Socialnämndens ordförande. Jag har också suttit med som kommunrepresentant i statliga organ som exempelvis Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Jag ber nu ER kommunmedborgare om förtroendet att få styra och leda Gislaveds kommun de kommande fyra åren.
Jag har ett mycket starkt lag vid min sida med ansvarsfulla kommunmedborgare från alla Gislaveds kommuns tätorter och landsbygd. Vi besitter tillsammans en mycket stor erfarenhet och kunskap och har ett brett kontaktnät som stöd och referens och vi vill tillsammans med ER arbeta för en attraktiv kommun.

Jag själv har inget egenintresse i detta eller något behov av någon ny födkrok utan min drivkraft är enbart en stark vilja att se till så att Gislaveds kommun åter igen blir en bra och framåt kommun som man kan känna sig trygg i och stolt över att bo och verka i.
Det är absolut nödvändigt med en förändring av kommunalpolitiken i Gislaved ! Kommunen missköts å det grövsta idag och det kan bara inte få fortsätta i fyra år till.
Jag ber er därför att ni skall rösta på Medborgarpartiet i Gislaved i höstens kommunalval!